ایده پردازی و اتاق فکر
بدیهی است شاخص ترین عامل تمایز و تفاوت یک تبلیغ در تمامی رسانه ها ایده موثر است . ولی امروزه تحقیقات و تجربه ثابت کرده است که یک ایده خوب تنها لازمه یک تبلیغ خوب نیست . بلکه باید به وسیله کارشناسان تبلیغات و مدیران فروش هدفمند شده و متناسب با نوع حرکت تبلیغاتی و موقعیت برند در بازار پردازش و اجرا شود تا بتواند تمامی وظایف تبلیغات را به اجرا نماید .
نگاه اول دیبا با دعوت از ایده پردازان مجرّب در عرصۀ هنرهای تجسمی و سینما و نیز کارشناسان ایده پرداز کارآزموده در عرصۀ تبلیغات، این واحد را با هدف « خلاقیّت » تاسیس نموده.
ما بر آنیم تا به کمک تعهد و تخصص خود، اهداف شما را جامۀ عمل بپوشانیم .