در جهان امروز ، تبلیغات قبل و بعد از تولید محصول و خدمات از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، طراحی یک برنامه منظم تبلیغاتی تأثیر بسزایی در معرفی و فروش محصولات تولیدی یا خدماتی شما خواهد داشت . مشاوره با متخصصان این فن دیدگاههای جدیدی را بر روی شما خواهد گشود.


کانون تبلیغاتی نگاه اول دیبا از مجموعه های تبلیغاتی کشور است، که با بکارگیری تیم مجرب و متخصص و امکانات پیشرفته و با رعایت کیفیت ، سرعت ، دقت و مشاوره علمی و تخصصی سبب گردیده تا فرآیند تبلیغات در کشور ، هم راستای تبلیغات مدرن و جهانی حرکت نماید .


اهداف اصلی مجموعه تبلیغاتی نگاه اول دیبا :

مشاوره و تنظیم برنامه تبلیغاتی Advertising planning
پس از هجده سال حضور در تبلیغات و تحقیق در زمینه تاثیر ابزارهای تبلیغاتی گوناگون بر ذهن مخاطب و ابزار شناسی تبلیغات ، ما معتقدیم که انجام پرسه های مشاوره تبلیغاتی می بایست با نگاهی کاملاً علمی و کارشناسانه صورت پذیرد و در این راه لازم است مجریان و دست اندرکاران تبلیغات مفهوم این کلمه را دانسته و اثر ابزار های مختلف تبلیغاتی را بر ذهن مخاطب بدانند .

همچنین تنظیم کنندگان برنامه تبلیغاتی می باید ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با اطلاعات صاحبان آگهی ، مشتریان و مخاطبان هدف (Target Audience) آنان داشته باشند . چرا که موقعیت و نوع محصولات و یا خدمات در محیط رقابتی ( Competitive Environment) ، تعیین کننده نوع و روند تبلیغات خواهد بود و چنانچه در این مسیر مشاوره درستی ارائه نشود ، تاثیر اصلی ترین ابزار بازاریابی یعنی تبلیغات نیز ازبین خواهد رفت و سرمایه گذاری در بخش تبلیغات تبدیل به هزینه بدون بازده خواهد شد .